Algemene voorwaarden Bestratingsvoegers.nl

 

1. We verzoeken u om het te reinigen en/of in te voegen terrein vrij te maken van objecten.

2. Bij het uitvoeren van de opdracht is het mogelijk dat het verwijderde vuil opspat omdat dit vaak geschiedt onder hoge druk.

3. Wij zullen echter te allen tijde zo veel mogelijk zorgvuldigheid in acht nemen om overlast te beperken.

4. Wij verzoeken de opdrachtgever om gevoelige elementen af te plakken dan wel te verwijderen. Verwijdering kan noodzakelijk zijn omdat anders niet de gehele oppervlakte van de bestrating kan worden behandeld.

5. Mochten gevoelige elementen niet zijn verwijderd en/of onvoldoende afgeplakt valt dit niet onder de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

6. Omdat we niet kunnen beoordelen wat de conditie van de onderbouw/ondergrond van uw bestrating is kunnen we geen garantie geven indien er scheurtjes ontstaan die veroorzaakt worden door de ondergrond/ onderbouw van de bestrating.
De levensduur van de voeg kan immers door externe factoren beïnvloed worden. Denk hierbij aan instabiele ondergrond of groeiende boomwortels, onderhoud door derden, springende waterleidingen en/of spoorvorming. Buiten bovenstaande kunnen we een garantie afgeven voor 5 jaar.

7. Indien er sprake is van een blinde voeg kunnen we in overleg nog steeds invoegen maar sluiten aansprakelijkheid uit voor scheurvorming door externe factoren.

8. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn er mee bekend dat het doel van de opdracht inhoudt om onkruidvorming te voorkomen. Alg afzetting valt buiten de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

9. Opdrachtgever is er mee bekend dat behandelde bestrating enkel met water en/of licht chloorhoudende producten mag worden gereinigd. Wij waarschuwen u er voor dat reiniging door andere producten (zoals zuurhoudende) kan leiden tot schade van de behandelde bestrating.

10. Opdrachtnemer treft geen verantwoordelijkheid voor plasvorming. Het is de aansprakelijkheid van de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de bestrating vlak ligt en er voldoende afschot is.

11. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn er mee bekend dat de kleur zoals besproken licht kan afwijken door het gebruik van natuurlijke materialen.

12. Bij een opdracht is het Nederlands recht van toepassing en de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bevoegd indien een geschil mocht ontstaan.

 

Met vriendelijke groet, Bestratingsvoegers

www.bestratingsvoegers.nl info@bestratingsvoegers.nl Telefoonnummer: 06-53368637